Service av värmepump

Låt oss utföra en bra service
på din värmepump!

Service, på alla slags värmepumpari hela Stockholm.

Behåll din värmepumps låga förbrukning

Med regelbunden service av din värmepump får du en värmepump som håller längre och ger bättre effekt. På så sätt ökar du den totala besparingen från värmepumpen. 

Vi har kunniga servicetekniker som är experter på just värmepumpar. De har koll på vad de ska kontrollera, vad som behöver rengöras och självklart hur din värmepump bör fungera

Servicetekniker hos oss utgår från Stockholm och har möjlighet att hjälpa dig i hela Storstockholmsområdet.

 Ange gärna önskad tid för service eller ställ en fråga i formuläret här intill.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

Service luft/luftvärmepump

Service av luft/luftvärmepumpar bör utföras med ungefär 2 – 3 års mellanrum för att upprätthålla maximal effektivitet och prestanda. Luftflödet i luft/luftvärmepumpens inomhusdel brukar minska med över 10 % varje år. Det är därför viktigt att regelbundet genomföra service och rengöring av anläggningen.

Vid service av luft/luftvärmepump utför vi bland annat följande moment:

 • Kontrollerar funktion och driftparametrar, utför felsökning om fel upptäcks
 • Rengör inomhusdel samt värmeelement
 • Kontrollerar inomhusdelens kondensavrinning samt rengöring vid behov
 • Rengöring av inomhusdelens kondensvattenskål och fläkthjul
 • Kontrollerar utomhusdelens kylbatteri samt rengöring vid behov

Vi har möjlighet att utföra service på luft/luftvärmepumpar av följande märken:

Bosch, Daikin, Electrolux, Fujitsu, Hitachi, Invest, IVT, LG, Midea, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Nibe, Panasonic, Samsung, Sharp och Toshiba.

Om du funderar på om vi kan hjälpa dig med ditt varumärke och den modell som din värmepump har, är du välkommen att kontakta oss på 08-560 466 00.

Service bergvärmepump

Service av en bergvärmepump bör genomföras vartannat år för att kunna garantera att din bergvärmepump håller prestanda och effektivitet på ett optimalt sätt. Det är viktigt att då kontrollera bergvärmepumpens köldbärare, sensorer samt filter. Bergvärmepumpen kan arbeta med felaktiga parametrar exempelvis om det är dåliga sensorer eller vattenflödet är dåligt på grund av igensatta filter.

De viktigaste punkterna för service av en bergvärmepump är:

 1. Kontrollera och rengöra smutsfilter för elementkretsen

  Genom att ha ett rengjort filter kommer vattnet att cirkulera som det ska och effektiviteten kommer att bibehållas hög. Vissa tillverkare som exempelvis IVT har ett smutsfilter som både snabbt och enkelt kan rengöras på smuts från elementkretsen. Modeller av bergvärmepumpar som har inbyggda beredare har ofta filtret utanför och på modeller som inte har någon varmvattenberedare är filtret oftast inbyggt. 

 2. Kontrollera nivån på köldbärare

  På flera bergvärmepumpar finns det ett vitt plastkärl som fungerar som expansionsvolym till brinevätska som snurrar runt i borrhålet. Vi kontrollerar att det syns en vattennivå i kärlet, och om den här nivån är låg behöver vi fylla på.

 3. Att lufta elementen

  Det är fördelaktigt att lufta elementen relativt regelbundet, åtminstone en gång inför varje värmesäsong. Andra moment som också ingår i vår service av bergvärmepumpar är avläsning av driftdata, kontroll av köldmedieläckage, kontroll av växelventil samt cirkulationskärl. 

Service luft/vattenvärmepump

För att kunna garantera anläggningens effekt och prestanda, bör service av luft/vattenvärmepump utföras vartannat år. Precis som en bergvärmepump, kan en luft/vattenvärmepump arbeta med felaktiga parametrar om det exempelvis finns en dålig sensor eller om vattenflödet är dåligt på grund av igensatta filter.

Vid service luft-vattenvärmepump genomför vi följande: 

 • Kontrollerar funktion och driftparametrar, utför felsökning om eventuella fel upptäcks
 • Kontrollerar och rengör smutsfilter
 • Kontrollerar varmvattensensor
 • Kontrollerar att anläggningens trevägsventil fungerar som den ska
 • Kontrollerar cirkulationspump samt flöde
 • Kontrollerar och rengör utomhusdelens kylbatteri
 • Kontrollerar anordning för kondensavrinning
 • Kontroll av expansionskärl

Service frånluftsvärmepump

För att kunna garantera anläggningens effekt och prestanda, bör service av l frånlufts värmepump utföras vartannat år. Precis som en Luft/Vatten värmepump, kan en frånlufts värmepump arbeta med felaktiga parametrar om det exempelvis finns en dålig sensor eller om vattenflödet är dåligt på grund av igensatta filter.

Vid service frånlufts värmepump genomför vi följande: 

 • Kontrollerar funktion och driftparametrar, utför felsökning om eventuella fel upptäcks
 • Kontrollerar och rengör smutsfilter
 • Kontrollerar varmvattensensor
 • Kontrollerar att anläggningens trevägsventil fungerar som den ska
 • Kontrollerar cirkulationspump samt flöde
 • Kontrollerar och rengör kylbatteri
 • Kontrollerar anordning för kondensavrinning
 • Kontroll av expansionskärl

Fördelar med värmepumpsservice

Efter en installation av värmepump minskar effekten med tiden. Genom att utföra regelbunden service av luftvärmepumpen går det att återigen få ut samma effekt som om den vore ny. Dessutom kan minimalt slitage säkerställas. Din värmepump kommer att hålla längre och du kan slippa onödiga och dyra utgifter för olika reparationer. 

Ökar tryggheten

Genom att utföra service på din luftvärmepump kan du vara säker på att pumpen fungerar som den ska. Detta kan förebygga exempelvis mögelbildning i pumpen och även eliminera risker för brand som kan bildas i en smutsig värmepump.

Försäkringen täcker inte en dåligt servad pump

Om din värmepump inte sköts som den ska, brukar det kunna bli svårt att få ersättning på försäkringen. Har det exempelvis uppstått en brand i en värmepump på grund av att underhåll inte har skett enligt manualen, är det risk att försäkringsbolaget inte vill ersätta den. 

Värmepumpar, precis som andra maskiner behöver service

Även om underhållet av en värmepump är enkelt och minimalt, är det viktigt med omfattande service av luftvärmepumpar med jämna mellanrum. Precis som andra maskiner behöver också värmepumpar ett visst underhåll. De är avancerade maskiner och för att de ska kunna hålla optimal effekt samt hålla så länge som möjligt behövs regelbunden service av din värmepump.