Felkoder för värmepumpar

Specifika felkoder till Panasonic
och Daikins produkter

Behöver du hjälp meddin värmepump?

Daikin värmepumpar

Så här tar du fram felkoder på Daikin Värmepumpar:

  1. Håll knappen ”cancel” intryckt i ca 5 sekunder.
  2. Nu blinkar koden 00 på temperaturdisplayen.
  3. Tryck på ”cancel” upprepade gånger tills du hör ett kontinuerligt ljud.
  4. Läs av felkoden på temperaturdisplayen.
  5. Håll knappen ”cancel” intryckt i ca 5 sekunder för att lämna felsökningsläget. (avbryts även om du inte trycker på ”cancel” igen under 1 minut)

I listan nedan står ett antal felkoder med dess betydelse.

Vissa koder kräver service- eller reparationsåtgärd av erfarna reparatörer/tekniker med rätt behörighet.

Ladda ner Daikins felsökningsmanual:

Daikin logga
Daikin värmepump

Panasonic värmepumpar

Så här tar du fram felkoder på Panasonic Värmepumpar:

  1. Öppna luckan på fjärrkontrollen (på vissa modeller), ta ett spetsigt föremål (t.ex. en penna) och tryck ner knappen ”CHECK” i fem sekunder samtidigt som du riktar fjärrkontrollen mot innedelen.
  2. Det piper till och standardfönstret i displayen försvinner.
  3. Använd sedan knapparna för timerinställning ”pil upp” och ”pil ner” för att bläddra dig igenom hela felkodslistan.
  4. För varje kod piper det antingen en eller fyra gånger från innedelen. Där det piper fyra gånger finns ett fel.
  5. Notera felkoden.

I listan nedan står ett antal felkoder med dess betydelse listade med schema för felsökning.

Vissa av dem tillåter fortsatt drift, medan andra koder kräver service- eller reparationsåtgärd av erfarna reparatörer/tekniker med rätt behörighet.

panasonic logga
värmepump
FelkodFelorsak/SkyddsfunktionFelbedömningTillfällig driftFelsökning
F99För hög strömförbrukning i likspänningskretsen i utedelen (DC-PEAK)7 gånger i följd-Fel på utedelens kretskort
Fel på strömtransistorn
Fel på kompressorn
F98För hög strömförbrukning3 gånger inom 20 minuter-För mycket köldmedel
Dålig värmeavgivning
F97Kompressorn överhettad
4 gånger inom 20 minuter-Brist på köldmedel
Kompressor trasig
F96Överhettning av IPM (strömtransistor)--För mycket köldmedel
Dålig värmeavgivning
Strömtransistor felaktig
F95Högtrycksskydd i utedelen4 gånger inom 20 minuter-Fel i köldmediakretsen i utedelen
F93Kompressorn roterar åt fel håll--Kompressorn felaktig
F91Köldmediakretsen fungerar felaktigt2 gånger inom 20 minuter-Tomt på köldmedel
3-vägsventilen stängd
F90PFC kontroll felaktig4 gånger inom 10 minuter-Fel på spänningen i PFC
F114-vägs ventilen ändrar inte läge4 gånger inom 30 minuter-Fel på 4-vägsventilen
Fel på spolen
H99Innedelens Frysskydd--Igensatta luftfilter
För lite köldmedel
H98Högtrycksskydd i innedelen--Igensatta luftfilter
Luftcirkulationen felaktig
H97Fel på utedelens fläktmotor / låst rotor
--Fel i kretskort utedel
Fel på fläktmotor
H38Felaktig kombination innedel / utedel---
H33Felaktig elanslutning mellan inne och utedel--Felaktigheter i matning till innedel / utedel
H30Fel på tryckrörssensorn i utedelenKonstant i 5 sekunder-Tryckrörssensorn felaktig eller dålig kontakt
H28Fel på rörsensorn i utedelenKonstant i 5 sekunder-Sensorn felaktig eller dålig kontakt
H27Fel på luftsensorn i utedelenKonstant i 5 sekunderOSensorn felaktig eller dålig kontakt
H24Fel på rörsensor 2 i innedelenKonstant i 5 sekunder-Sensorn felaktig eller dålig kontakt
H23Fel på rörsensor i innedelenKonstant i 5 sekunderEnbart KyldriftSensorn felaktig eller dålig kontakt
H19Fel på innedelens fläktmotor / Låst rotor--Fel i kretskort innedel
Fel på fläktmotor
H16Avkänningen av strömförbrukning i utedelen öppen--Fel i kretskort utedel
Fel i transistormodulen
H15Kompressorns temperatursensorKonstant i 5 sekunder-Sensorn felaktig eller dålig kontakt
H14Luftsensor i innedelKonstant i 5 sekunder-Sensorn felaktig eller dålig kontakt
H11Kommunikationsfel mellan innedel och utedel> 1 minut efter startEnbart fläkt i innedelKabelfel mellan inne-utedel
Kretskort inne-utedel
H00Ingen felorsak-Normal funktion-
daikin felkoder