Service, Reparationer & Garantier

Kontakta Oss

Få ut mer av din värmepump med Värmepumpservice

Med service kan du få ut mer av din värmepump på längre sikt. Genom att värmepumpen ger en bättre effekt och håller längre, ökar du den totala besparingen från värmepumpen.

Boka Service

NAMN *
TELEFONNUMMER
ÖNSKAT DATUM *
ÖNSKAD TID *

BESKRIV ÄRENDET (Valfritt)


Med service blir din värmepump som ny igen

Vi genomför en kontroll av hela maskinen, följt av rengöring av både inne- och utedel. Det resulterar i att din värmepump återigen presterar som den gjorde när den var sprillans ny. Detta görs för så att du kan fortsätta ta fördel av den besparing som en värmepump innebär för din elkonsumtion.

Görs det inte så minskar besparingen med tiden, när enheten och dess filter täpps igen av damm och andra luftburna partiklar, och den blir mer och mer trög-gående.

Man gör service på sin värmepump av samma anledning som man gör det på sin bil. Så att den fungerar som den ska och håller så länge som möjligt.

EKVT service för värmepumpar

Vår värmepumpservice är anpassad för att du på ett kostnadseffektivt sätt ska få bästa möjliga värme och livslängd ur din värmepump. Servicen utförs av kunniga servicetekniker, som är experter på just värmepumpar. De vet vad de ska titta efter, vad som behöver rengöras och hur värmepumpen borde fungera.

Vi servar värmepumpar i hela Stockholm

Våra servicetekniker utgår ifrån Stockholm, och har därför möjlighet att hjälpa dig vart du än befinner dig i Stockholm med omnejd.

Service luft-luftvärmepumpar

Vi servar följande märken

Vi servar exempelvis luft-luftvärmepumpar från följande märken:

 • Fujitsu
 • Mitsubishi Electric
 • Mitsubishi Heavy
 • Panasonic
 • Bosch
 • Nibe
 • Thermia
 • IVT
 • Toshiba
 • LG
 • Daikin
 • Electrolux
 • Samsung
 • Sharp
 • Invest
 • Midea
 • Hitachi

Om du undrar om vi kan hjälpa dig med just ditt varumärke och din värmepumpsmodell, är du välkommen att kontakta oss på 08-560 466 00

Bättre effekt från värmepumpen

En värmepumps effekt minskar med tiden. Genom en grundlig service kan du återigen få ut en effekt från värmepumpen som om den vore ny. Genom att hålla besparingen på en hög nivå, sparar du mycket mer i längden.

Värmepumpen håller längre

Genom service säkerställs ett minimalt slitage. Om slitaget hålls på en låg nivå håller din värmepump längre och du slipper onödiga och dyra utgifter för olika reparationer.

Ökad trygghet

Service ger dig trygghet i och med att du är förvissad om att din värmepump fungerar som den ska. Service kan exempelvis förebygga mögelbildning i värmepumpen och eliminera risken för brand, i en smutsig värmepump. Med service undviker du dyra problem.

Försäkringen täcker inte eftersatt underhåll

Om en värmepump inte sköts som den ska, kan det vara svårt att få ut pengar på försäkringen. Om exempelvis en brand uppstår i värmepumpen på grund av att du inte har skött underhållet i enlighet med manualen, är det lätt för försäkringsbolaget att undvika att ta på sig kostnaden.

Alla maskiner behöver service

Värmepumpar kräver precis som alla maskiner ett visst underhåll. Även om underhållet är förhållandevis enkelt så lönar det sig med lite mer omfattande service med jämna mellanrum. Värmepumpar är avancerade maskiner och för att de ska ge optimal effekt och hålla länge behövs service.