08-560 466 00
Loading...
Felkoder Värmepump2020-02-14T12:17:55+01:00

Behöver du hjälp?

RING 08-560 466 00

Så tar du fram felkoder på Panasonic Värmepumpar:

Öppna luckan på fjärrkontrollen (på vissa modeller), ta ett spetsigt föremål (t.ex. en penna) och tryck ner knappen ”CHECK” i fem sekunder samtidigt som du riktar fjärrkontrollen mot innedelen. Det piper till och standardfönstret i displayen försvinner.
Använd sedan knapparna för timerinställning ”pil upp” och ”pil ner” för att bläddra dig igenom hela felkodslistan. För varje kod piper det antingen en eller fyra gånger från innedelen. Där det piper fyra gånger finns ett fel. Notera felkoden. I listan nedan står ett antal felkoder med dess betydelse listade med schema för felsökning. Vissa av dem tillåter fortsatt drift, medan andra koder kräver service- eller reparationsåtgärd av erfarna reparatörer/tekniker med rätt behörighet.

Ladda ner PDF
F992017-04-27T11:07:29+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

För hög strömförbrukning i likspänningskretsen i utedelen (DC-PEAK)

FELBEDÖMNING

7 gånger i följd

TILLFÄLLIG DRIFT

FELSÖKNING

 Fel på utedelens kretskort
Fel på strömtransistorn
Fel på kompressorn

F982017-04-27T10:19:30+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

För hög strömförbrukning

FELBEDÖMNING

3 gånger inom 20 minuter

TILLFÄLLIG DRIFT

FELSÖKNING

För mycket köldmedel
Dålig värmeavgivning

F972017-04-27T10:18:33+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Kompressorn överhettad

FELBEDÖMNING

4 gånger inom 20 minuter

TILLFÄLLIG DRIFT

FELSÖKNING

Brist på köldmedel
Kompressor trasig

F962017-04-27T10:17:20+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Överhettning av IPM (strömtransistor)

FELBEDÖMNING

TILLFÄLLIG DRIFT

FELSÖKNING

För mycket köldmedel
Dålig värmeavgivning
Strömtransistor felaktig

F952017-04-27T10:14:08+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Högtrycksskydd i ute-delen

FELBEDÖMNING

4 gånger inom 20 minuter

TILLFÄLLIG DRIFT

FELSÖKNING

Fel i köldmediakretsen i utedelen

F932017-04-27T10:12:27+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Kompressorn roterar åt fel håll

FELBEDÖMNING

TILLFÄLLIG DRIFT

FELSÖKNING

Kompressorn felaktig

F912017-04-27T10:11:34+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Köldmediakretsen fungerar felaktig

FELBEDÖMNING

2 gånger inom 20 minuter

TILLFÄLLIG DRIFT

FELSÖKNING

Tomt på köldmedel
3-vägsventilen stängd

F902017-04-27T10:10:08+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

PFC kontroll felaktig

FELBEDÖMNING

4 gånger inom 10 minuter

TILLFÄLLIG DRIFT

FELSÖKNING

Fel på spänningen i PFC

F112017-04-27T10:08:49+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

4-vägs ventilen ändrar inte läge

FELBEDÖMNING

4 gånger inom 30 minuter

TILLFÄLLIG DRIFT

FELSÖKNING

Fel på 4-vägsventilen
Fel på spolen

H992017-04-27T10:07:18+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Innedelens Frysskydd

FELBEDÖMNING

TILLFÄLLIG DRIFT

FELSÖKNING

Igensatta luftfilter
För lite köldmedel

H982017-04-27T10:06:14+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Högtrycksskydd i inne-delen

FELBEDÖMNING

TILLFÄLLIG DRIFT

FELSÖKNING

Igensatta luftfilter
Luftcirkulationen felaktig

H972017-04-27T11:25:07+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Fel på utedelens fläktmotor / låst rotor

FELBEDÖMNING

TILLFÄLLIG DRIFT

FELSÖKNING

Fel i kretskort utedel
Fel på fläktmotor

H382017-04-27T10:02:27+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Felaktig kombination innedel / utedel

FELBEDÖMNING

TILLFÄLLIG DRIFT

FELSÖKNING

H332017-04-27T09:59:39+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Felaktig elanslutning mellan inne och utedel

FELBEDÖMNING

TILLFÄLLIG DRIFT

FELSÖKNING

Felaktigheter i matning till innedel / utedel

H302017-04-27T09:57:56+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Fel på tryckrörssensorn i utedelen

FELBEDÖMNING

Konstant i 5 sekunder

TILLFÄLLIG DRIFT

FELSÖKNING

– Tryckrörssensorn felaktig eller dålig kontakt

H282017-04-27T09:17:35+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Fel på rörsensorn i utedelen

FELBEDÖMNING

Konstant i 5 sekunder

TILLFÄLLIG DRIFT

O

 

FELSÖKNING

– Sensorn felaktig eller dålig kontakt

 

H272017-04-27T09:14:31+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Fel på luftsensorn i utedelen

 

FELBEDÖMNING

Konstant i 5 sekunder

TILLFÄLLIG DRIFT

O

 

FELSÖKNING

– Sensorn felaktig eller dålig kontakt

 

H242017-04-27T09:11:29+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Fel på rörsensor 2 i innedelen

 

FELBEDÖMNING

Konstant i 5 sekunder

TILLFÄLLIG DRIFT

FELSÖKNING

– Sensorn felaktig eller dålig kontakt

 

H232017-04-27T09:09:00+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Fel på rörsensor i innedelen

FELBEDÖMNING

Konstant i 5 sekunder

TILLFÄLLIG DRIFT

Enbart Kyldrift

FELSÖKNING

Sensorn felaktig eller dålig kontakt

H192017-04-27T09:09:45+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Fel på innedelens fläktmotor / Låst rotor

FELBEDÖMNING

TILLFÄLLIG DRIFT

FELSÖKNING

– Fel i kretskort innedel
– Fel på fläktmotor

H162017-04-27T09:04:48+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Avkänningen av strömförbrukning i utedelen öppen

FELBEDÖMNING

TILLFÄLLIG DRIFT

FELSÖKNING

Fel i kretskort utedel
Fel i transistormodulen

H152017-04-27T09:05:52+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Kompressorns temperatursensor

FELBEDÖMNING

Konstant i 5 sek

TILLFÄLLIG DRIFT

FELSÖKNING

Sensorn felaktig eller dålig kontakt

H142017-04-27T09:05:36+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Luftsensor i innedel

FELBEDÖMNING

Konstant i 5 sekunder

TILLFÄLLIG DRIFT

FELSÖKNING

– Sensorn felaktig eller dålig kontakt

H112017-04-27T09:05:17+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Kommunikationsfel mellan innedel och utedel

FELBEDÖMNING

> 1 Minut efter start

TILLFÄLLIG DRIFT

Enbart fläkt i innedel

FELSÖKNING

– Kabelfel mellan inne-utedel
– Kretskort inne-utedel

H002017-04-27T08:54:43+02:00

FELORSAK/SKYDDSFUNKTION

Ingen felorsak

FELBEDÖMNING

TILLFÄLLIG DRIFT

Normal funktion

FELSÖKNING

Ladda ner Daikins felsökningsmanual genom att trycka på knappen nedan, eller titta direkt på bilden.

Ladda ner PDF